Pasaż - promocje
 
Przedłużacz USB 2.0, 5,0 m Przedłużacz USB 2.0, 5,0 m
Cena: 16,00 zł zł
Pasaż  »  Komputery  »  Oprogramowanie  »  Programy graficzne i CAD  »  Acrobat Pro v.10 PL Win Ret 65083329
Szukaj produktów
Produkty wg kategorii

Programy graficzne i CAD - Acrobat Pro v.10 PL Win Ret 65083329
Acrobat Pro v.10 PL Win Ret 65083329

Acrobat Pro v.10 PL Win Ret 65083329

Cena:
1.265,63 zł brutto
Kup teraz »

Opis produktu: Programy graficzne i CAD - Acrobat Pro v.10 PL Win Ret 65083329
Co to jest Acrobat X Pro? Oprogramowanie Adobe? Acrobat? X Pro służy do opracowywania profesjonalnych materiałów informacyjnych opartych na standardzie PDF. Umożliwia ono tworzenie i edytowanie plików PDF z bogatą oprawą multimedialną, bezpieczne udostępnianie informacji oraz sprawne gromadzenie opinii. Konwertowanie lub skanowanie w celu uzyskania pliku PDF Oprogramowanie Adobe Acrobat? X pozwala szybko i sprawnie konwertować oraz skanować dowolną zawartość w celu tworzenia plików PDF. Obsługuje między innymi dokumenty papierowe, wiadomości e-mail, zdjęcia, arkusze kalkulacyjne, strony internetowe oraz nagrania wideo zgodne z programem Adobe? Flash? Player. Umożliwia tworzenie i udostępnianie plików PDF przygotowanych do wyświetlania na urządzeniach przenośnych oraz smartphone. Konwertowanie na pliki PDF Dokumenty PDF można tworzyć w dowolnej aplikacji umożliwiającej drukowanie. W programach Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft Publisher, Microsoft Access, Firefox i Lotus Notes wystarczy kliknąć jeden przycisk, aby przeprowadzić konwersję ? pozostając w aplikacji używanej do opracowywania dokumentów. Skanowanie materiałów do plików PDF Skanowane dokumenty i formularze papierowe mogą być konwertowane na format PDF. Funkcja OCR umożliwia przekształcenie zeskanowanego tekstu w informacje możliwe do przeszukania. Program pozwala je następnie sprawdzić pod kątem błędów i poprawić. Otrzymany tekst można wyeksportować do użytku w innych aplikacjach. Konwertowanie zawartości HTML na pliki PDF Jedno kliknięcie w programie Internet Explorer lub Firefox wystarcza, aby przechwycić stronę internetową i umieścić ją ? z zachowaniem wszystkich łączy ? w pliku PDF. Można również przekonwertować część strony, zaznaczając tylko potrzebną zawartość. Konwertowanie wiadomości e-mail na pliki PDF Komunikację opartą na poczcie e-mail można usprawnić, ułatwiając przy tym wyszukiwanie i pobieranie wiadomości e-mail. W celu zarchiwizowania wiadomości e-mail lub folderów wiadomości z programu Microsoft Outlook lub IBM Lotus Notes wystarczy użyć jednego przycisku. Eksportowanie i edytowanie plików PDF Program pozwala łatwo edytować pliki PDF, a także szybko eksportować dokumenty PDF do formatów programów Word i Excel. W ten sposób czas nie jest marnowany na wielokrotne wprowadzanie informacji ? można od razu przejść do używania zawartości. Oprogramowanie Acrobat X ogranicza występowanie błędów, poprawia wydajność i skraca czas realizacji projektów. Konwertowanie plików PDF na pliki programu Word Pliki PDF można zapisywać jako dokumenty programu Word, tak aby lepiej zachować formatowanie i układy. Oprócz atrybutów stron, akapitów i czcionek są przy tym zapisywane informacje o względnym położeniu tabel, obrazów oraz tekstu w wielu kolumnach. Konwertowanie plików PDF na pliki programu Excel Jeśli zawartość musi być łatwo dostępna do ponownego użycia, można usprawnić ten proces, konwertując dane z dokumentów PDF na formaty plików obsługiwane przez program Excel. Można nawet zaznaczyć fragment strony w pliku PDF i wyeksportować go do formatu przeznaczonego do edycji. Edytowanie plików PDF Szybkie i łatwe w użyciu funkcje edytowania dokumentów PDF są dostępne bez konieczności wglądu do oryginalnych plików źródłowych. Niewielkie zmiany tekstu czy obrazów można wprowadzać szybciej ? bezpośrednio w plikach PDF. Dostępne funkcje obejmują między innymi usuwanie, przestawianie i obracanie stron dokumentów PDF. Przygotowywanie do druku Oprogramowanie ogranicza występowanie błędów i opóźnień związanych z wydrukiem. Oferuje opcje wyświetlania podglądu, przeprowadzania inspekcji wstępnej, poprawiania oraz przygotowywania plików PDF do druku w wysokiej jakości i publikacji cyfrowych. Łączenie plików z wielu aplikacji Nie trzeba już zaśmiecać cudzych skrzynek odbiorczych wieloma wiadomościami e-mail i załącznikami. Oprogramowanie pozwala opracowywać i dostarczać pliki PDF o profesjonalnym wyglądzie, które można łatwo wysyłać, otwierać, wyświetlać i przeglądać. Kompletowanie Portfolio PDF Nowy Kreator portfolio PDF pozwala zebrać pliki wielu typów ? na przykład dźwięki, wideo i rozbudowaną zawartość multimedialną ? w celu szybkiego utworzenia dopracowanego, uporządkowanego Portfolio PDF. Dostosowywanie Portfolio PDF Dzięki dołączonym układom, motywom wizualnym i paletom kolorów dostosowywanie Portfolio PDF jest niezwykle proste. Opcje dodawania logo i kolorów firm pozwalają zachować spójność z wizerunkiem marki. Oprogramowanie oferuje też funkcje importowania układów oraz motywów Portfolio PDF opracowanych przez zewnętrznych projektantów i inne firmy. Różnorodne multimedia Interaktywne dokumenty z bogatą oprawą multimedialną pozwalają efektywnie prezentować pomysły. Do plików PDF można wstawiać dźwięki, materiały wideo zgodne z programem Flash Player oraz elementy interaktywne, które będą również dostępne w programach Adobe Reader X i Reader 9. Attaching native files Make sure source files are simple to locate, access, and archive. Attach them to any PDF document in their original, native formats, ensuring a more complete document of record. Większa wydajność i spójniejsze procesy Nowatorskie funkcje oprogramowania ? ułatwiające między innymi opracowywanie złożonych projektów oraz przygotowywanie i przedstawianie materiałów o wysokiej jakości ? przyspieszają pracę i poprawiają jej efekty. Kreator operacji Rutynowe zadania wymagające kilku kroków można zautomatyzować, przygotowując operację z asystą. Można tworzyć, porządkować, wykonywać i udostępniać sekwencje często wykonywanych czynności. Sekwencje mogą być stosowane do pojedynczych plików PDF lub do zbiorów plików. Szybkie narzędzia Najczęściej używane narzędzia są teraz łatwo dostępne ? wystarczy dodać je do obszaru Szybkie narzędzia. Można w nim na przykład umieścić ulubione narzędzia do edycji dokumentów PDF lub narzędzia często stosowane podczas pracy z komentarzami i oznaczeniami. Porównanie wersji Lepsza kontrola wersji pozwala uniknąć zamieszania. W programie Acrobat można przeanalizować dwa pliki i podświetlić zmiany tekstu oraz obrazów, tak aby różnice między dwiema wersjami pliku PDF były dobrze widoczne. Integracja z programem Microsoft SharePoint Oprogramowanie ułatwia pracę z plikami PDF w programie Microsoft SharePoint. Każde okno dialogowe otwierania i zapisywania w programie Acrobat daje dostęp do programu SharePoint. W programie SharePoint można otwierać i wyświetlać pliki PDF. Można wyewidencjonować plik do edycji, a następnie zaewidencjonować go (tylko w systemie Windows). Usprawnione recenzowanie dokumentów online Oprogramowanie przyspiesza gromadzenie opinii i zatwierdzanie dokumentów. Udostępnione recenzje dokumentów obsługiwane w trybie online oraz komentarze w plikach PDF ułatwiają uzgadnianie ważnych kwestii (i zapisywanie decyzji) na każdym etapie realizacji projektu. Narzędzia do pracy z komentarzami Recenzowanie i oznaczanie plików PDF odbywa się przy użyciu kompletnego zestawu typowych narzędzi do pracy z komentarzami umożliwiających między innymi stosowanie notatek, komentarzy, linii oraz stempli. Recenzowanie dokumentów online Dzięki prostym w zarządzaniu udostępnionym recenzjom dokumentów można szybciej gromadzić opinie uczestników, udostępniając im funkcje przeglądania komentarzy innych osób i odpowiadania na nie. Śledzenie postępów i poziomu uczestnictwa, dodawanie recenzentów oraz wysyłanie pocztą e-mail aktualizacji i przypomnień jest wyjątkowo łatwe. Rozszerzanie możliwości programu Reader Użytkownicy programów Adobe Reader X i Reader 9 mogą brać udział w recenzjach udostępnionych, wypełniać oraz zapisywać formularze, jak również cyfrowo podpisywać i zatwierdzać dokumenty PDF ? niezależnie od platformy czy systemu operacyjnego. Panel narzędzi do pracy z komentarzami Funkcje służące do oznaczania i wyświetlania komentarzy są dostępne w ujednoliconym panelu narzędzi. Wszystkie komentarze można wyświetlić na liście pozwalającej je przeszukiwać, filtrować oraz sortować według strony, autora i daty. Zbieranie danych za pomocą formularzy PDF obsługujących wypełnianie Czynności takie jak tworzenie, rozpowszechnianie oraz śledzenie interaktywnych formularzy PDF przypominających dokumenty papierowe są tak proste, że nie wymagają już pomocy działu informatycznego. Kreator formularzy W prosty sposób można generować dynamiczne formularze PDF obsługujące wypełnianie na podstawie dokumentów papierowych lub istniejących plików cyfrowych. Kreator formularzy umożliwia automatyczne konwertowanie pól statycznych na pola wypełniane. Pomoc techniczna programu Adobe Reader Użytkownikom programu Adobe Reader (tylko w wersjach 9 i X) można udostępnić opcje wypełniania i zapisywania formularzy ? niezależne od platformy i systemu operacyjnego. Rozpowszechnianie i śledzenie Funkcje rozpowszechniania formularzy, śledzenia ich stanu oraz przetwarzania wyników pozwalają szybciej i dokładniej gromadzić informacje. Do rozpowszechniania i zbierania formularzy można używać usług oferowanych w serwisie Acrobat.com. Analizowanie danych Tworzenie raportów i analizowanie danych może przebiegać sprawniej. Oprogramowanie pozwala gromadzić dane z formularzy w jednym dokumencie lub widoku, a także filtrować odpowiedzi według potrzeb. Dane można łatwo wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego w celu przeanalizowania. Ochrona plików i dokumentów PDF Łatwe w użyciu funkcje zabezpieczeń pozwalają chronić informacje poufne. Zastosowanie w dokumentach PDF haseł, podpisów cyfrowych oraz znaczników redakcyjnych pozwala budować niezawodne procesy pracy z materiałami cyfrowymi. Podpisy cyfrowe Oprogramowanie pozwala stosować podpisy cyfrowe i dodawać znaczniki czasowe do dokumentów PDF. Dodane certyfikowane podpisy cyfrowe ułatwiają odbiorcom sprawdzanie autentyczności i integralności dokumentów. Umożliwianie podpisywania użytkownikom programu Reader Użytkownikom programów Adobe Reader X i Reader 9 można udostępnić opcje cyfrowego podpisywania dokumentów oraz formularzy PDF, a także dodawania znaczników czasowych. Hasła i uprawnienia >Korzystając z haseł, można sterować dostępem do dokumentów PDF. Uprawnienia pozwalają ograniczyć drukowanie, kopiowanie i zmienianie plików. Hasła i przyzwolenia można zapisywać jako zasady zabezpieczeń oraz w prosty sposób stosować je do nowych plików PDF. Trwałe usuwanie informacji Narzędzia redakcyjne pozwalają trwale usuwać informacje poufne, takie jak konkretne teksty czy ilustracje. Dokument można oczyścić jednym kliknięciem powodującym usunięcie ukrytych informacji, między innymi metadanych, adnotacji, załączników, warstw oraz zakładek. Zapewnianie zgodności ze standardami PDF i normami dotyczącymi dostępności Oprogramowanie pozwala uzyskać zgodność z przepisami oraz ze standardami obowiązującymi w dziale lub w firmie, a także przygotować dokumenty stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa standardów Oprogramowanie zapewnia zgodność ze standardami ISO podczas tworzenia i sprawdzania poprawności dokumentów PDF, na przykład PDF/A (w przypadku archiwizacji), PDF/E (w projektach inżynieryjnych) i PDF/X (w przypadku druku w wysokiej jakości). Ułatwia poprawianie plików, które nie odpowiadają normom. Dostępne pliki PDF Program oferuje funkcje sprawdzania, dopasowywania i testowania dokumentów, dzięki którym można zagwarantować łatwość obsługi przez osoby niepełnosprawne, na przykład niewidome lub niedowidzące. Można między innymi poprawić czytelność dokumentu przez podniesienie kontrastu oraz włączyć wyświetlanie przy użyciu dużych czcionek. Podpisy PAdES Oprogramowanie zapewnia zgodność ze standardami podpisów cyfrowych PDF, w tym z częściami 2, 3 i 4 normy PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) organizacji ETSI. Czytanie, przeszukiwanie i udostępnianie plików PDF Zoptymalizowany tryb wyświetlania Tryb czytania jest nową funkcją, która pozwala użyć możliwie największej części ekranu, aby zapewnić optymalne środowisko czytania i przedstawiania plików PDF. Menu i panele są ukrywane. Zamiast nich jest wyświetlany przezroczysty, ruchomy pasek narzędziowy ułatwiający przeglądanie plików PDF. Udostępnianie plików online Serwis Acrobat.com oferuje usługi pozwalające w bezpieczny sposób wysyłać duże pliki. W celu udostępnianiu plików innym osobom lub zespołom w obrębie organizacji albo poza nią można wysyłać je do przestrzeni roboczych online w serwisie Acrobat.com. Procesor 1,3 GHz lub szybszy Microsoft? Windows? XP Home, Professional lub Tablet PC Edition z dodatkiem Service Pack 3 (wersja 32- i 64-bitowa), Windows Server? 2003 (z dodatkiem Service Pack 2 do wersji 64-bitowej), Windows Server 2008 R2 (wersja 32- i 64-bitowa), Windows Vista? Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate lub Enterprise z dodatkiem Service Pack 2 (wersja 32- i 64-bitowa), Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Ultimate lub Enterprise (wersja 32- i 64-bitowa) 256 MB pamięci RAM (zalecane 512 MB) 2,13 GB dostępnego miejsca na dysku twardym Ekran o rozdzielczości 1024 x 576 Stacja dysków DVD-ROM Przyspieszenie sprzętowe wideo (opcjonalnie) Usługi online wymagają szerokopasmowego połączenia z Internetem* Internet Explorer 7 lub 8, Firefox 3.5 lub 3.6 Uwaga: w systemie Windows Server 2003 SP2 jest wymagana aktualizacja KB930627 udostępniona przez firmę Microsoft
Podobne do: Programy graficzne i CAD - Acrobat Pro v.10 PL Win Ret 65083329
COREL DRAW Graphics Suite X5 Small Business Edition
OPROGRAMOWANIE APPLE APERTURE 3 UPGRADE MB959Z/A
OPROGRAMOWANIE APPLE APERTURE 3 RETAIL MB957Z/A
Naucz się sam! Photoshop CS4 Podstawy obróbki fotografii cyfrowej