Pasaæ - promocje
 
Wzmacniacz NAD C315BEE Wzmacniacz NAD C315BEE
Cena: 1.550,00 z³ z³
Pasaæ  »  Motoryzacja  »  Samochodowy sprzźt Audio/Video  »  Samochodowe odtwarzacze multimedialne  »  Alpine INE-S900R - Stacja multimedialno-nawigacyjna
Szukaj produktów
Produkty wg kategorii

Samochodowe odtwarzacze multimedialne - Alpine INE-S900R - Stacja multimedialno-nawigacyjna
Alpine INE-S900R - Stacja multimedialno-nawigacyjna

Alpine INE-S900R - Stacja multimedialno-nawigacyjna

Cena:
3.999,00 z³ brutto
Kup teraz »

Opis produktu: Samochodowe odtwarzacze multimedialne - Alpine INE-S900R - Stacja multimedialno-nawigacyjna
Gwarancja: Produkt posiada dwuletni gwarancj dystrybutora (Po przeslaniu karty gwarancyjnej i jej zarejestrowaniu w sysytemie, informacja dostpna na odwrocie karty gwarancyjnej) Zdjcie pogldowe. Jestemy dealerem produktów firmy Alpine w Polsce ("AUTHIORIZED INTERNET DEALER ALPINE"). Gwarantujemy fachowe doradztwo oraz obsug klienta na najwy¼szym poziomie. Mo¼liwoci monta¼u i instalacji zakupionego sprztu, a tak¼e uzyskania wsparcia technicznego przez telefon lub drog elektroniczn. ONE LOOK NAVI ONE LOOK NAVI jest nowym, wielofunkcyjnym rozwizaniem nawigacyjnym firmy Alpine wyposa¼onym w interfejs, który umo¼liwia u¼ytkownikowi precyzyjne wybieranie treci wywietlanych w trybie penoekranowym lub w trybie ekranu dzielonego. Przeczanie pomidzy ekranem gównym i ekranami bocznymi Kolejn, wspania i nowatorsk cech multimedialnej stacji nawigacyjnej ONE LOOK NAVI jest mo¼liwo przeczenia informacji pokazywanych na ekranie bocznym na ekran gówny w dowolnym czasie. Wszystkie opcje multimedialne, których potrzebujesz wietny system nawigacyjny to tylko pocztek tego, co oferuje Ci multimedialna stacja nawigacyjna ONE LOOK NAVI. Stacja ta stanowi centrum rozrywki w Twoim samochodzie dziki temu, ¼e posiada wbudowany odtwarzacz DVD/CD (kompatybilny z MP3/DivX), tuner AM/FM oraz podczenie USB dla urzdze iPod, iPhone lub pamici USB. Dodatkowo, istnieje mo¼liwo dodania innych opcji oferowanych przez firm Alpine, takich jak tuner TV lub interfejs USB video. Dotykowe sterowanie telewizj Podcz jeden z cyfrowych tunerów DVB-T TV (kompatybilnych z MPEG-4) oferowanych przez firm Alpine i pozwól swoim pasa¼erom oglda wiadomoci, transmisje sportowe i ulubione programy telewizyjne. Dostpne s równie¼ analogowe tunery TV. Panel dotykowy zapewnia wygod sterowania, dodatkowo na ekranie bocznym mo¼liwe jest wywietlanie mapy nawigacyjnej. Sterowanie tymi wszystkimi urzdzeniami jest niezwykle proste dziki zastosowaniu ekranu dotykowego i atwego w obsudze interfejsu. Wejcie (AUX) umieszczone na panelu przednim umo¼liwia podczenie przenonego odtwarzacza filmów i muzyki w celu odtwarzania nagra i ogldania filmów zapisanych w odtwarzaczu. Podcz jeden z cyfrowych tunerów DVB-T TV (kompatybilnych z MPEG-4) oferowanych przez firm Alpine i pozwól swoim pasa¼erom oglda wiadomoci, transmisje sportowe i ulubione programy telewizyjne. Panel dotykowy zapewnia wygod sterowania, dodatkowo na ekranie bocznym mo¼liwe jest wywietlanie mapy nawigacyjnej. Wybieraj to, co chcesz widzie na ka¼dym ekranie. Kiedy ju¼ zdecydujesz, co chcesz widzie na ekranie gównym, wtedy masz wiele mo¼liwoci konfiguracji ekranu bocznego. Ustaw wywietlanie informacji dotyczcych ka¼dego utworu odtwarzanego z iPoda, automatyczne wywietlanie komunikatów o przychodzcych poczeniach telefonicznych, wywietlaj mini-map na ekranie bocznym lub wykorzystaj inne mo¼liwoci konfiguracji. Po prostu wybierz najbardziej przydatn kombinacj. 1.) Radio, 2.) Nawigacja, 3.) iPod / CD, 4.) Telefon, 5.) Zegar, 6.) P0I Stacja zaprojektowana w celu maksymalnego wykorzystania mo¼liwoci urzdze iPod i iPhone Oprócz odtwarzania ulubionych utworów muzycznych i podcastów, stacja umo¼liwia równie¼ ogldanie filmów odtwarzanych z urzdze iPod i iPhone. Wybór piosenek i kontrola odtwarzania s szybkie i atwe. Urzdzenie wywietla wszystkie informacje na temat odtwarzanej cie¼ki dwikowej i pokazuje okadk albumu, z którego pochodzi utwór, na penym ekranie, gównym ekranie lub ekranie bocznym, w zale¼noci od dokonanego przez Ciebie wyboru. Wywietlacz radia pokazuje nazwy stacji radiowych Stacja zaprojektowana w celu maksymalnego wykorzystania mo¼liwoci urzdze iPod i iPhone ZAAWANSOWANY INTERFEJS VIDEO USB KCE-635UB Umo¼liwia podczanie pamici USB i niektórych przenonych napdów HDD w celu ogldania filmów. W skad interfejsu wchodzi odtwarzacz MP3 i przegldarka zdj. Urzdzenie umo¼liwia wywietlanie wyranych ilustracji dotyczcych odtwarzanego albumu i posiada prosty w obsudze i estetyczny interfejs u¼ytkownika. Nawigacja z wykorzystaniem systemu One Look Najnowszy interfejs nawigacyjny firmy Alpine umo¼liwia jednoczesne wywietlanie wikszej liczby przydatnych informacji, z wykorzystaniem ekranu gównego i ekranu bocznego, który zapewnia wiele opcji wywietlania informacji. Jednoczesne wywietlanie dwóch map w tym samym czasie Umie map w du¼ym powikszeniu na ekranie gównym, aby zobaczy szczegóowe informacje dotyczce numerów zjazdów z autostrady, ulic jednokierunkowych i innych szczegóów. Jednoczenie, na ekranie bocznym mo¼esz oglda map w zwykych rozmiarach przedstawiajc bardziej ogólny obraz. Tryb autostradowy Oprócz widoku mapy, ten tryb wywietla ró¼norodne, szczegóowe informacje, takie jak dane dotyczce najbli¼szych miejsc obsugi podró¼nych. Pokazywana jest odlego oraz orientacyjny czas dojazdu do danego miejsca obsugi podró¼nych oraz informacja na temat infrastruktury dostpnej w tym miejscu, takiej jak stacje benzynowe i restauracje. Zasig obejmujcy wiele krajów Oprogramowanie stacji nawigacyjnej INE-S900R zawiera mapy 35 krajów. Menu pokazuje flagi pastw oraz skróty ich nazw, co uatwia wybieranie map. Po dokonaniu wyboru, wywietlona zostaje mapa danego kraju. Przegld caej trasy po jej wyznaczeniu Ca tras wyznaczon przez system mo¼na oglda na mapie. Ogldasz cay przebieg trasy jednym spojrzeniem, dlatego atwo mo¼esz wprowadzi po¼dane poprawki. Wyjtkowo szybkie wyznaczanie trasy Z pewnoci docenisz to, jak szybko pojawia si ekran nawigacji po wczeniu urzdzenia. Uruchomienie systemu nastpuje o wiele szybciej ni¼ w przypadku systemów oferowanych przez innych producentów, a obliczanie trasy wykonywane jest w tempie wrcz ekspresowym: przykadowo, wykonanie obliczenia dla trasy o dugoci 1600km zajmuje tylko 6 sekund. Systemy oferowane przez konkurentów potrzebuj jednej minuty na wykonanie takiej operacji. Zaawansowany tryb TMC Dziki zastosowaniu zaawansowanego trybu TMC mo¼esz zaoszczdzi bardzo du¼o czasu! Tryb ten informuje na bie¼co o zakóceniach wystpujcych w ruchu drogowym i pokazuje, w jaki sposób mo¼na ich unikn. Jedno spojrzenie na ekran wystarcza, aby zobaczy aktualn tras zaznaczon na czerwono oraz tras alternatywn zaznaczon na zielono, jak równie¼ informacj okrelajc ró¼nic czasow i odlegociow pomidzy tymi trasami. Aby wybra now tras wystarczy tylko wcisn przycisk OK. Importowanie osobistych POI Osobiste POI (punkty u¼ytecznoci publicznej) ustawione w programie Google Maps itd., mo¼na skopiowa na kart pamici USB i zaimportowa do systemu. Mo¼na równie¼ pobra ¼dane POI (ulubione stacje benzynowe, kawiarnie itd.) z internetowej bazy punktów u¼ytecznoci publicznej. Niezmiennie wysoka dokadno Firma Alpine wykorzystuje zarówno czujnik ¼yroskopowy jak i informacje pochodzce z czujnika prdkoci samochodu w celu zapewnienia staej dokadnoci pozycjonowania. Nawet w przypadku tymczasowego zaniku sygnau GPS, na przykad w tunelach lub w obszarach o gstej zabudowie wysokociowej, system utrzymuje swoj wysok dokadno. Bezpieczestwo u¼ytkowania systemu One Look Firma Alpine d¼y do tego, aby prowadzenie samochodu byo nie tylko przyjemniejsze i atwiejsze, lecz równie¼ bezpieczniejsze. atwy dostp do ksi¼ki telefonicznej Jednym dotkniciem mo¼esz aktywowa przegldanie wszystkich swoich kontaktów oraz wykonywa poczenia telefoniczne z ksi¼ki telefonicznej. Je¼eli chcesz wprowadzi numer, na ekranie pojawia si 10-cio klawiszowy blok przycisków, który umo¼liwia wprowadzanie numerów. BEZPOREDNIO PODCZANA KAMERA COFANIA Zwarta budowa kamery uatwia jej monta¼. Obraz uzyskiwany z kamery jest ostry i wyrany. Kamera mo¼e pracowa w dziennym i nocnym trybie pracy oraz zapewnia szeroki zakres pola widzenia. Kamera dostarczana jest z kablem o dugoci 11 metrów. Wbudowany modu Bluetooth Wbudowany modu Bluetooth umo¼liwia bezpieczne odbieranie pocze telefonicznych bez koniecznoci trzymania telefonu w doni. Wygodny wywietlacz na ekranie bocznym Kiedy otrzymujesz poczenie, na ekranie bocznym automatycznie pojawia si specjalne okienko Bluetooth, w którym wywietlane jest nazwisko osoby dzwonicej oraz znajduj si przyciski umo¼liwiajce odebranie lub odrzucenie poczenia. Ekran boczny nie nakada si na map nawigacyjn lub na inne informacje wywietlane na ekranie gównym, jak ma to miejsce w przypadku innych systemów. Kamera cofania ze wskanikiem odlegoci Kierowanie pojazdem jest bezpieczniejsze i atwiejsze dziki zastosowaniu kamery cofania, która umo¼liwia kontrolowanie widoku za samochodem podczas parkowania lub wykonywania wszelkiego rodzaju trudnych manewrów. Pokrycie map dla 35 krajów w Europie Zachodniej i Wschodniej Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithunia, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, Vatican City Wysokiej jakoci interfejs u¼ytkownika (GUI) oraz nawigacja gosem w 18 jzykach Czech, Danish, Dutch, English (UK), Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish Kod bezpieczestwa To zabezpieczenie przed kradzie¼ umo¼liwia Ci zdefiniowanie wasnego kodu bezpieczestwa. Po odczeniu i ponownym podczeniu urzdzenia, nale¼y wprowadzi kod bezpieczestwa w celu aktywacji urzdzenia i zabezpieczenia go przed kradzie¼. Wybór kolorów menu Masz mo¼liwo wyboru nastpujcych stylów menu: wersja neutralna i wersja bardziej kolorowa, w celu jak najlepszego dopasowania systemu do wszystkich rodzajów tablic rozdzielczych. Przednie wejcie (AUX) dla przenonych urzdze audio i video Wejcie (AUX) umieszczone na panelu przednim umo¼liwia podczenie przenonego odtwarzacza filmów i muzyki w celu odtwarzania nagra i ogldania filmów zapisanych w odtwarzaczu. 1. Usu z wejcia przedniego AUX chronic go oson 2.Podcz przenony odtwarzacz za pomoc opcionalnego kabla Urzdzenie pozwala na poczenie 4 pinowej wtyczki AV 1.) Audio L (Biay) 2.) Audio R (Czerwony) 3.) Ground 4.) Video (óty) Aktualizacja Map INE-S900R zapewnia szereg mo¼liwoci aktualizacji. Rozpocznij urzytkowanie korzystajac z wbudowanych map 35 krajow europy zachodniaj i wschodniej. Nastpnie rozszerzaj zawarto map przez internet, wedlug wymagan. Najnowsze aktualizacje FUNKCJE Tuner Zapamitywanie stacji (FM:18 / MW:6 / LW:6) Zapamitywanie stacji FM wraz z opisem jesli jest dostepny Pami: Pami automatyczna Tryb wyszukiwania: Lokalny / DX Wybór / ManualRDS RDS Funkcje: TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXT Bluetooth Wbudowany Modu Bluetooth Rozmowa w trybie gonomówicym Przenoszenie ksi¼ki telefonicznej Wyszukiwanie alfabetyczne Szybkie wybieranie Podczenie dla iPod Przygotowany do iPod, Wspópracuje z iPhone ( do Video wymagane KCU-451iV ) Typ poczenia USB Kabel USB w zestawie ( odtwarzanie Video wymaga KCU-451iV ) Tryb M.I.X. (Odtwarzanie w kolejnoci losowej): Utwór, Album, Wszystko Kontrolowanie muzyk: Utwór w gór / W dó / Powtórz Odtwarzanie Video, Wyszukiwanie Video Dostpne mo¼liwoci wyboru: Lista odtwarzania, Artysta, Album, Utwór, Podcast, Gatunek, Kompozytor, Audiobook Wyszukiwanie procentowe Funkcja przeskoku alfabetycznego Wywietlanie informacji: Album, Utwór (tytu, album), Zegar Odtwarzacz pyt Typ pyty: Odtwarzacz CD / DVD Typ odtwarzanej pyty: Type CD/CD-R/-RW/DVD±R/±RW Odtwarzanie muzyki: Divx/MP3/WMA/AAC Playback DAC: 24bit-DAC Wyciszenie przy braku danych Digital Servo Czujnik muzyczny Skanowanie/Powtarzanie Sterowanie odtwarzaniem: Odtwarzanie/Pauza/Do przodu/Do tyu Podczenie dla USB Kabel USB w zestawie Odtwarzanie muzyki: MP3/AAC/WMA Dostrajanie dwiku Regulacja poziomu subwoofera Regulacja poziomu w pamie tonów niskich Regulacja poziomu w pamie tonów wysokich Funkcja Loudness Ogólne Du¼a moc wzmacniacza 4 x 50 W Wywietlacz: 6.1 QVGA Monitor Ekran Dotykowy Dotykowe sterowanie USB-DVD Dotykowe sterowanie dla zewntrznych urzadze ( KCE-635UB ) Czarny kolor obudowy Biae podwietlenie przycisków 3 wyjcia przedwzmacniacz (2 V) Selectable Power Input 2 PreIn (Front / Rear) 24-bit DAC Wejcie AUX: na panelu przednim Dostosowany do sterowania z kierownicy Obsuga interfejsu sterowania fabrycznego na kierownicy Regulacja tonów niskich i wysokich Regulacja dwiku przód/ty Wejcie ciemniania wywietlacza Wyjcie automatycznej anteny Wyjcie zaczania wzmacniacza Wyciszenie audio Przystosowany do zdalnego sterowania (Jedynie sterowanie Audio) Bezposrednie poczenie kamery wstecznej ( HCE-C107D ) Mo¼liwoci i dane techniczne Maksymalna znamionowa moc wyjciowa Maksymalna moc wyjciowa: 4 x 50 W NAWIGACJA Zakres dostrajania: 1575.42 ±1 MHz Zakres czuoci: -130 dB max. GPS GPS Reception Method: Parallel 12 Channels Wymiar anteny: (W x H x D) 26 mm x 12.9 mm x 26 mm MONITOR Rozmiar ekranu: 6.1" Rodzaj LCD: Transparent Type TN LCD System pracy: TFT Active Matrix Liczba elementów obrazu: 336,960 pcs. (480 x 3 x 234) Efektywna liczba elementów obrazu: 99% lub wicej System podwietlenia: LED Tuner FM Zakres dostrajania: 87.5 - 108.0 MHz Czuo u¼ytkowa mono: 13.5 dBf (0.8 uV/75 ohm) 50 dB Quieting Sensitivity: 13.5 dBf (1.3 uV/75 ohms) Selektywno kanaów alternatywnych: 80 dB Wspóczynnik sygna/szum (S/N): 65 dB Separacja stereo: 35 dB Wspóczynnik przechwytu: 2.0 dB TUNER MW Zakres dostrajania: 531 - 1,602 kHz Czuo u¼ytkowa: 22.5 uV/27 dBf USB Wymagania USB: USB 1.1/2.0 Maks. pobór mocy: 1,000 mA Klasa USB: USB (Odtwarzanie z urzdzenia) / USB (Urzdzenie masowego magazynowania) System plików: FAT12/16/32 Dekodowanie MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 Dekodowanie WMA: Windows Media Audio Dekodowanie AAC: Format ACC-LC, plik ''/m4a?? Liczba kanaów: 2 kanay (Stereo) Pasmo przenoszenia: 5-20,000 Hz (±1 dB) Cakowite znieksztacenia harmoniczne: 0.02% (at 1 kHz) Dynamika: 95 dB (at 1 kHz) Stosunek sygna/szum: 95 dB Separacja kanaów: 85 dB (at 1 kHz) 10.000 Plików / 1.000 Folderów Max. Odtwarzacz CD/DVD Pasmo przenoszenia: 5 - 20.000 Hz Nierównomierno i koysanie (% WRMS): Poni¼ej mie¼alnego poziomu Cakowite znieksztacenia harmoniczne: 0.02% (at 1 kHz) Dynamika: 95 dB (at 1 kHz) Separacja kanaów: 85 dB (at 1 kHz) System sygnau: NTSC/PAL Rozdzielczo pozioma: 500 linii lub wy¼sza Poziom wyjciowy video: 1Vp-p (75 ohms) Sygna/Szum (S/N) w sygnale video DVD: 60 dB Sygna/Szum (S/N) w sygnale audio: More than 105 dB Dostrajanie dwiku Regulacja poziomu subwoofera: 0 to 15 Regulacja poziomu tonów niskich: ±7 Regulacja poziomu tonów wysokich: ±7 Wymiary Rozmiar DIN: 2 Rozmiar obudowy (W x H x D): 178mm x 100mm x 160mm Ogólne Wymagane zasilanie: 14.4 V DC (11-16 V dopuszczalne) Temperatura pracy: -4?F to +140?F (-20?C do + 60?C) Waga: 2.3 kg Audio output level Wyjcie przedwzmacniacza (Przód, Ty): 2V/10k ohm (max.) Wyjcie przedwzmacniacza (Subwoofer): 2V/10k ohms (max.) Wyjcia AUX: 1.2V/10k ohm Akcesoria Kabel USB Video KCU-451iV dla iPod Zaawansowany interfejs USB Video KCE-635UB Bezporednie poczeni kamery cofania HCE-C107D
Podobne do: Samochodowe odtwarzacze multimedialne - Alpine INE-S900R - Stacja multimedialno-nawigacyjna
Stacja multimedialno-nawigacyjna 2-DIN Zenec ZE-NC524
Stacja multimedialna Zenec ZE-MC294 2-DIN z Bluetooth
Stacja multimedialno-nawigacyjna Zenec ZE-NC5010 - OPEL
Stacja multimedialno-nawigacyjna Zenec ZE-NC4110 HYUNDAI