Pasaż - promocje
 
Pasaż  »  Książki  »  Nauki humanistyczne  »  Pedagogika  »  Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach... część 2, Ekonomik
Szukaj produktów
Produkty wg kategorii

Pedagogika - Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach... część 2, Ekonomik
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach... część 2, Ekonomik

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach... część 2, Ekonomik

Cena:
20,24 zł brutto
Kup teraz »

Opis produktu: Pedagogika - Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach... część 2, Ekonomik
Podręcznik do modułu "Zarządzanie przedsiębiorstwem" realizowanego w klasie II i III liceów profilowanych (profil ekonomiczno-administracyjny) w ramach bloku tematycznego "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej". Zgodny z podstawą programową z dnia 26 lutego 2002 r. i programem nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez MENiS (numer dopuszczenia: LP-EA/MENiS/2002.04.30). Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i wpisany do wykazu MENiS pod numerem 2/03. Zawiera: - 14 rysunków - 44 tabele - 71 przykładów - 271 ćwiczeń i pytań kontrolnych - 223 strony formatu A5 Spis treści: SPIS TREŚCI 1. Istota i funkcje zarządzania w przedsiębiorstwie 5 1.1. Funkcje zarządzania 5 1.2. Proces decyzyjny 7 2. Wybrane metody i techniki zarządzania 15 3. Nowoczesne kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem 19 4. Strategie celów i planowanie w zarządzaniu 23 4.1. Cele przedsiębiorstwa 23 4.2. Planowanie 24 5. Struktury organizacyjne przedsiębiorstwa i systemy zarządzania 30 5.1. Istota organizacji 30 5.2. Struktura organizacyjna i czynniki ją kształtujące 33 5.3. Systemy struktur organizacyjnych 35 6. PodstawY zarządzania zasobami ludzkimi 42 6.1. Pozyskiwanie pracowników 42 6.2. Przyjmowanie pracowników 46 6.3. Płynność kadr 48 6.4. Szkolenie zawodowe pracowników 50 6.5. Ocena pracowników 52 7. Podstawowe zasady I Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 54 8. przepisy prawa pracy 57 8.1. Układy zbiorowe pracy 57 8.2. Przyjmowanie pracowników 58 8.3. Okres zatrudnienia pracowników 60 8.4. Zwalnianie pracowników 67 8.5. Rozstrzyganie sporów między pracodawcą a pracownikiem 71 9. Płacowe i pozapłacowe czynniki motywacji 74 9.1. Motywowanie pracowników 74 9.2. Płace 75 10. Wybrane teorie motywacji 86 11. Kierowanie pracą zespołu 90 11.1. Czynności kierownicze i style kierowania 90 11.2. Stosunki w grupie 95 11.3. Kierowanie zespołem 98 11.4. Konflikty i ich rozwiązywanie 100 12. Charakterystyka menAdżera przyszłości 105 13. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych 108 13.1. Ubezpieczenia społeczne 108 13.2. Ubezpieczenia zdrowotne 118 13.3. Opodatkowanie dochodów 121 14. Funkcja kontroli w zarządzaniu 130 15. Aktywa trwałe i obrotowe, Źródła finansowania majątku 135 15.1. Majątek przedsiębiorstwa 135 15.2. Finansowanie działalności 142 15.3. Papiery wartościowe 156 15.4. Leasing 166 15.5. Kredyt kupiecki i inne zobowiązania 169 16. Zużycie i amortyzacja środków trwałych 173 16.1. Zużycie majątku trwałego 173 17. Rotacja środków obrotowych 183 18. Zarządzanie jakością jako strategia systemowego zarządzania przedsiębiorstwem 195 19. Istota, cele i zakres zarządzania finansami. Decyzje inwestycyjne 198 19.1. Wartość pieniądza w czasie 200 19.2. Wynik finansowy 209 19.3. Decyzje inwestycyjne 215
Podobne do: Pedagogika - Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach... część 2, Ekonomik
Praca z dzieckiem wymagajacym. Część I
Tajemnicze miejsca świata
Awantura o Basię
Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym - działania stosowane i