Pasaż - promocje
 
After Hours In Harlem After Hours In Harlem
Cena: 59,51 zł zł
Pasaż  »  Ksi±żki  »  Kryminał, sensacja, przygoda  »  Judaszowe Dziecko
Szukaj produktów
Produkty wg kategorii

Kryminał, sensacja, przygoda - Judaszowe Dziecko
Judaszowe Dziecko

Judaszowe Dziecko

Cena:
27,20 zł brutto
Kup teraz »

Opis produktu: Kryminał, sensacja, przygoda - Judaszowe Dziecko
Lokalny ksiA…dz zostaje oskar±Ľony i skazany za zabAłjstwo ma±‚ej dziewczynki. OfiarA… jest bli±Ľniaczka Rouge Kendalla - w przysz±‚o±ci miejscowego gliny - wykorzystana seksualnie i brutalnie zamordowana. Jej cia±‚o znaleziono w dniu Bo±Ľego Narodzenia. PiAtna±cie lat pAł±Ľniej, znAłw przed ±wiAtami, znikajA… dwie dziewczynki. Lekarz medycyny sA…dowej, Ali Racy, wierzy, ±Ľe skazany ksiA…dz by±‚ niewinny, a prawdziwy zabAłjca wciA…±Ľ pozostaje na wolno±ci i ma co± wspAłlnego ze sprawA…. Podejrzewa te±Ľ, ±Ľe jedna z zaginionych dziewczynek zosta±‚a wykorzystana jako Judaszowe dziecko - przynAta, dziAki ktAłrej sprawcy uda±‚o siA zwabiA‡ jej kole±ĽankA. Rouge, drAczony strasznymi wspomnieniami, anga±Ľuje siA w ±ledztwo i postanawia za wszelkA… cenA odkryA‡ prawdA. Czy uda mu siA znale±ĽA‡ zaginione dziewczynki i ustaliA‡, kto zamordowa±‚ jego siostrA?
Podobne do: Kryminał, sensacja, przygoda - Judaszowe Dziecko
Obsesja
Znikaj±cy ¶wiat - Addison Alonzo C
Bogdan Zdrojewski's Wrocław Recommendations
Patron