Pasaż - promocje
 
An Incovenient Truth[Soundtrack] An Incovenient Truth[Soundtrack]
Cena: 152,99 zł zł
Pasaż  »  Książki  »  Nauka i technika  »  Astronomia  »  Magnetyzm I Nadprzewodnictwo
Szukaj produktów
Produkty wg kategorii

Astronomia - Magnetyzm I Nadprzewodnictwo
Magnetyzm I Nadprzewodnictwo

Magnetyzm I Nadprzewodnictwo

Cena:
28,58 zł brutto
Kup teraz »

Opis produktu: Astronomia - Magnetyzm I Nadprzewodnictwo
W ostatnich latach gwałtownie wzrasta zainteresowanie materiałami magnetycznymi i fizyką magnetyzmu, m.in. za sprawą burzliwego rozwoju spintroniki, wykorzystaniem nanocząsteczek magnetycznych w medycynie i odkryciem zjawiska gigantycznego magnetooporu, które już znalazło zastosowanie w nowej generacji głowic odczytujących informację zapisaną magnetycznie. Utrzymuje się też ogromne zainteresowanie nadprzewodnikami, głównie z powodu odkrycia dużej liczby nadprzewodników, w których zjawisko to zachodzi w temperaturze zbliżonej do temperatury ciekłego azotu a często nawet znacznie od niej wyższej.Książka stanowi kompendium wiedzy o magnetyzmie i nadprzewodnictwie. Autorzy w nowatorski i jednolity sposób, językiem zrozumiałym dla współczesnego czytelnika, opisują:pojęcie momentu magnetycznego,oddziaływania prowadzące do wystąpienia uporządkowania magnetycznego (oddziaływanie wymiany),zjawisko nadprzewodnictwa, właściwości magnetyczne różnych materiałów, w tym materiałów ?nowych?, które w ostatnich latach wzbudzają duże zainteresowanie, jak np. superparamagnetyków, materiałów z frustracją, szkieł spinowych, materiałów o obniżonej wymiarowości i wykazujących kolosalny magnetoopór manganitów,właściwości substancji w stanie nadprzewodzącym,magnetyczne i nadprzewodzące przemiany fazowe.Książka jest przeznaczona dla studentów fizyki, fizyki technicznej, elektroniki, inżynierii materiałowej oraz doktorantów, pracowników naukowych i wykładowców pragnących poszerzyć swoja wiedzę w tej dziedzinie
Podobne do: Astronomia - Magnetyzm I Nadprzewodnictwo
Adresownik Soul & Tears MIDI
Zakładka Magnetyczna Żyj kochaj
Santa Fe Felines Mini Notatnik
Fizyka. Słownik Encyklopedyczny

Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://127.0.0.1:11211?persistent=1&weight=1&timeout=1&retry_interval=15) in Unknown on line 0