Pasaż - promocje
 
Pasaż  »  Książki  »  Nauki humanistyczne  »  Literaturoznawstwo  »  Mały rocznik statystyczny polski 2010
Szukaj produktów
Produkty wg kategorii

Literaturoznawstwo - Mały rocznik statystyczny polski 2010
Mały rocznik statystyczny polski 2010

Mały rocznik statystyczny polski 2010

Cena:
24,90 zł brutto
Kup teraz »

Opis produktu: Literaturoznawstwo - Mały rocznik statystyczny polski 2010
PRZEDMOWAGłówny Urząd Statystyczny przekazuje Państwu pięćdziesiąte trzecie wydanie Małego Rocznika Statystycznego prezentującego informacje statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki kraju, z uwzględnieniem podstawowych zróżnicowań regionalnych. Publikacja zawiera również obszerny zestaw informacji z zakresu porównań międzynarodowych.Przy niezmienionym układzie tematycznym, w treści Rocznika wprowadzono zmiany i uzupełnienia dotyczące między innymi:wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w Polsce w dniu7 VI 2009 r.;zagrożenia ubóstwem w gospodarstwach domowych;wyników wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów kraju przeprowadzonej w latach 2005-2009.W obecnej edycji Rocznika dane statystyczne według rodzajów działalności po raz pierwszy zaprezentowano w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, która zastąpiła dotychczas stosowaną Polską Klasyfikację Działalności 2004. Mając na względzie zapewnienie porównywalności danych, dokonano stosownych przeliczeń i zaprezentowano szeregi czasowe dla poszczególnych lat z okresu 2005-2009 w nowym układzie PKD 2007 według sekcji i działów.Oddając do rąk Państwa Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010, pragnę podziękować respondentom za udział w badaniach statystycznych oraz wszystkim osobom i instytucjom za przekazane informacje, uwagi i wnioski, które stanowią cenną inspirację w kształtowaniu i wzbogacaniu jego treści.Prezes Głównego Urzędu Statystycznegoprof. dr hab. Józef Oleński
Podobne do: Literaturoznawstwo - Mały rocznik statystyczny polski 2010
Warszawa Prusa i Gierymskigo
Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji księgowej z płytą CD
Obraz Górnego Śląska i fenomen granicy w twórczości Horsta Bienka
Stopień zero pisania oraz Nowe eseje krytyczne