Pasaż  »  Książki  »  Prawo, akty prawne  »  Ocena projektów europejskich 2007-2013 - Tadeusz Grzeszczyk
Szukaj produktów
Produkty wg kategorii

Prawo, akty prawne - Ocena projektów europejskich 2007-2013 - Tadeusz Grzeszczyk
Ocena projektów europejskich 2007-2013 - Tadeusz Grzeszczyk

Ocena projektów europejskich 2007-2013 - Tadeusz Grzeszczyk

Cena:
59,48 zł brutto
Kup teraz »

Opis produktu: Prawo, akty prawne - Ocena projektów europejskich 2007-2013 - Tadeusz Grzeszczyk
Po kilku latach przynależności do UE wielu z nas dostrzega już konkretne efekty wynikające z absorpcji środków unijnych. W latach 2007?2013 przewidziano znacznie więcej środków niż w okresie poprzednim. Czas więc wykorzystać nadarzającą się szansę i uzyskać dofinansowanie swoich projektów.Ta publikacja przedstawia podstawowe pojęcia związane z procesem oceny projektów europejskich oraz zachęca do wykorzystania tej wiedzy przy aktywnym udziale w planowaniu i realizacji przedsięwzięć wspieranych przez Wspólnotę Europejską. Uwzględniono w niej najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej, a zwłaszcza zasady implementacji matrycy logicznej, stanowiącej narzędzie wspomagające proces planowania projektów europejskich i ich oceny.Znajomość prezentowanych w tej książce zagadnień ? zarówno na wszystkich szczeblach zarządzania funduszami UE w Polsce, jak również przez beneficjentów końcowych ? jest niezbędna przy prawidłowym opracowaniu, racjonalnej selekcji zgłaszanych projektów oraz kontroli procesu ich realizacji. Dotyczy to zarówno zmieniających się regulacji i procedur metodycznych, jak również zasad dobrej praktyki zalecanych przez Komisję Europejską.Publikacja w pierwszej kolejności jest adresowana do praktyków ? pracowników instytucji rządowych i samorządowych zaangażowanych w przygotowanie oraz nadzór nad procesem oceny projektów europejskich, ale także do beneficjentów programów UE (przedsiębiorców oraz samorządów) i studentów europeistyki.Publikacja jest napisana tak, aby była zrozumiała i użyteczna dla wszystkich zainteresowanych funduszami. Układ rozdziałów pozwala na systematyczne studiowanie całej treści książki, jak również na swobodny wybór zagadnień, na których zależy bardziej zaawansowanemu czytelnikowi. Uzupełnieniem są dwa przykłady ilustrujące zastosowanie matrycy logicznej w procesach formułowania oraz oceny projektów
Podobne do: Prawo, akty prawne - Ocena projektów europejskich 2007-2013 - Tadeusz Grzeszczyk
Norms and the Law
Centres de mise a mort allemands en Pologne Niemieckie miejsca zagłady w Polsce wersja francuska
Integracja europejska
Komentarz do ustawy o rachunkowości