Pasaæ - promocje
 
Zamek Zamek
Cena: 10,50 z³ z³
Pasaæ  »  Zdrowie  »  Leki i suplementy  »  Witaminy i minera³y  »  OLIMP Anti-OX Power Blend 60 kaps. + 1x Perfect Body
Szukaj produktów
Produkty wg kategorii

Witaminy i minera³y - OLIMP Anti-OX Power Blend 60 kaps. + 1x Perfect Body
OLIMP Anti-OX Power Blend 60 kaps. + 1x Perfect Body

OLIMP Anti-OX Power Blend 60 kaps. + 1x Perfect Body

Cena:
67,99 z³ brutto
Kup teraz »

Opis produktu: Witaminy i minera³y - OLIMP Anti-OX Power Blend 60 kaps. + 1x Perfect Body
ANTI-OX power blend - kompleks antyoksydantów Rewelacyjny suplement diety - mieszanka najsilniejszych antyoksydantów. Bardzo silna i skuteczna od¼ywka w postaci kapsuki. Stosunkowo tani suplement marki Olimp zwiksza odporno organizmu i oczyszcza go z toksyn. Ka¼da porcja od¼ywki mega moc warzyw i owoców ukryte w kapsuce! Sposób dziaania opiera si na wspieraniu prawidowego funkcjonowania caego organizmu. Idealny suplement diety dla sportowców oraz wszystkich osób aktywnych fizycznie oraz nara¼onych na du¼y stres i ci¼k prac umysow. The Strongest Antioxidants Formula Doskonay suplement diety dla ka¼dego Olimp Anti-OX Power Blend to prawdziwie sportowa formua zawierajca mega moc antyoksydantów! Produkt dedykowany nie tylko dla sportowców i osób aktywnych, ale ka¼dego, kto dba o zdrowie. Silny i skuteczny suplement diety Olimp Anti-OX Power Blend to idealna od¼ywka dla wszystkich, a w szczególnoci dla sportowców, kulturystów oraz ka¼dej aktywnej osoby. Ten doskonay suplement peny jest ekstraktów uzyskanych z 22 warzyw i owoców, oprócz pot¼nej mocy witamin i antyoksydantów, preparat Olimp Anti-OX Power Blend zawiera zmikronizowany trans resweratrol i jest bogatym ródem polifenoli, flawonoidów oraz karotenoidów . Suplement diety Anti-Ox Power Blend charakteryzuje si doskona wchanialnoci oraz wysok przyswajalnoci. Dziki temu mix antyoxydantów marki Olimp jest silny i skuteczny. Najmocniejsza mieszanka antyoksydantów Olimp Anti-OX Power Blend , która charakteryzuje si znakomit przyswajalnoci i mega moc! [PDF, 259KB] Silna i skuteczna od¼ywka Olimp Anti-OX Power Blend - potga najskuteczniejszych antyoksydantów w jednej kapsuce! Umiarkowany wysiek fizyczny su¼y naszemu zdrowiu, jeli jednak treningi staj si ci¼sze, w organizmie zaczynaj kumulowa si coraz wiksze iloci reaktywnych form tlenu (RFT), wywoujce tzw. stres oksydacyjny i zaburzajce równowag naszego ciaa. Bardzo niebezpieczne skutki tego procesu to: uszkodzenia DNA - mogce prowadzi do trwaej zmiany kodu genetycznego komórek, peroksydacja lipidów (uszkodzenia lipidów) - powodujca utrat spójnoci bon komórkowych w wyniku utleniania ich frakcji lipidowych i lipoproteinowych. Proces ten sprzyja m.in. powstawaniu blaszki mia¼d¼ycowej, uszkodzenia aminokwasów i biaek - powodujce zmiany ich struktury, a w konsekwencji osabienie budowy elementów komórkowych i efektywnoci przebiegu reakcji biochemicznych. Kompleks antyoksydantów Olimp Anti-OX Power Blend - twoje zdrowie jest najwa¼niejsze! St¼enie antyoksydantów oraz enzymów uczestniczcych w ich usuwaniu jest du¼o ni¼sze w tkance miniowej ni¼ w innych narzdach np. w wtrobie. Stwarza to niewtpliw konieczno odpowiedniej suplementacji zwizków o tych waciwociach, zwaszcza wród osób aktywnych fizycznie. Oczywistym jest, ¼e nasz diet nale¼y wzbogaca produktami opartymi wycznie na najskuteczniejszych i najkorzystniej dobranych, zarówno pod wzgldem jakociowym i ilociowym, antyoksydantach. Popularne na rynku produkty z antyoksydantami: zwykle jednoskadnikowe, wykazujce ma efektywno z uwagi na jednotorowo wpywu na metabolizm, niskie dawki substancji aktywnych, a to powoduje konieczno spo¼ywania kilku porcji dziennie, brak gwarancji spodziewanego efektu dziaania, bo oparte s na nisko przyswajalnych formach witamin i mineraów w postaci soli kwasów nieorganicznych, niska zawarto ekstraktów rolinnych oraz brak ich standaryzacji na okrelon zawarto substancji aktywnej, co równa si niskiej ich jakoci. Jedyny tak mocny i idealnie skomponowany produkt! Nie inwestuj w pórodki - Olimp Anti-OX Power Blend to najlepsza na rynku mieszanka antyoxydantów! Podstaw dziaania najnowszego produktu Anti OX Power Blend stworzonego w laboratoriach Olimp stanowi kompleks a¼ 36 aktywnych skadników rolinnych, sumarycznie dysponujcych ogromnym potencjaem przeciwutleniajcym, wielotorowo oddziaujcych na liczne szlaki metaboliczne obci¼one powstawaniem wolnych rodników. Opracowany specjalnie z myl o sportowcach i osobach aktywnych fizycznie. Podstaw dziaania najnowszego produktu stworzonego laboratoriach OLIMP stanowi kompleks antyoksydantów opracowany specjalnie z myl o sportowcach i osobach aktywnych fizycznie. W jego skad wchodzi: OXXYNEA - opatentowana mieszanina skadajca si z 22 ekstraktów warzyw i owoców, dobranych pod ktem uzyskania jak najwikszej pojemnoci antyoksydacyjnej 5000 ORAC, odpowiadajcej kilu porcjom warzyw i owoców. Ta nadzwyczaj skoncentrowana forma zwizków o dziaaniu przeciwrodnikowym jest idealna dla sportowców, którzy nie maj mo¼liwoci spo¼ywa odpowiedniej ich iloci. Badania udowodniy, ¼e OXXYNEA mo¼e obni¼a poziom cakowitego cholesterolu, podwy¼sza poziom dobrego HDL w osoczu, jak równie¼ zwiksza potencja antyoksydacyjny organizmu. To tak¼e bogactwo polifenoli (antocyjanów, proantocyjanów, kwasów fenolowych), flawonoidów i karotenoidów. Trans Resweratrol - wystpujcy w pot¼nej dawce 100 mg, silny antyoksydant spowalniajcy procesy starzenia, wzmacniajcy system nerwowy i immunologiczny, poprawiajcy funkcj ródbonka naczy krwiononych, poprawiajcy ich elastyczno, zapobiegajcy rozwijaniu si w nich stanów zapalnych a tym samym zmian mia¼d¼ycowych. Wród kulturystów zwizek ten doskonale sprawdza si, jako inhibitor aromatazy minimalizujcy niepo¼dane skutki dziaania estradiolu. Warto tak¼e doda, ¼e niektóre badania przypisuj resweratrolowi dziaanie przeciwnowotworowe. Aby, w peni wykorzysta potencja tego zwizku, nale¼y podawa go z innymi flawonoidami, zwikszajcymi jego biodostpno i poziom aktywnoci. Jednym z wa¼niejszych jest obecna w Olimp Anti-OX Power Blend kwercetyna, a tak¼e likopen oraz ekstrakt z zielonej herbaty. Trans-resweratrol: pot¼na, zmikronizowana dawka 100mg, spowalnia procesy starzenia, uznawany jest w tej chwili za najlepszy na wiecie antyoksydant "anti-aging", wzmacnia system nerwowy i immunologiczny, poprawia funkcj ródbonka naczy krwiononych, zwiksza ich elastyczno, zapobiega rozwijaniu si w nich stanów zapalnych, a tym samym zmian mia¼d¼ycowych, minimalizuje niepo¼dane skutki dziaania estradiolu (wykazuje aktywno inhibitora aromatazy), przypisuje mu si dziaanie przeciwnowotworowe, zmniejsza tempo rozpadu wókien kolagenowych w skórze, jak równie¼ w cignach i wizadach stawowych, wywierajc pozytywny wpyw na regeneracj stawów, aby w peni wykorzysta potencja tego zwizku, nale¼y podawa go z innymi flawonoidami, zwikszajcymi jego biodostpno i poziom aktywnoci - jednym z wa¼niejszych jest obecna w ANTI-OX power blend kwercetyna, a tak¼e likopen oraz ekstrakt z zielonej herbaty. Ekstrakt Rhodiola Rodea - badania wykazuj, ¼e najwa¼niejszymi substancjami czynnymi ró¼eca górskiego s polifenole, na czele z rozawin, które wykazuj waciwoci antystresowe i przeciwdepresyjne poprzez pozytywny wpyw na poziom serotoniny w mózgu. Rozawina wpywa równie¼ na misie sercowy, dziaa przeciwnowotworowo, immunostymulujco i oczywicie przeciwutleniajco na komórki organizmu. Odpowiada za polepszenie funkcji intelektualnych, a tak¼e doskonale chroni wtrob w kuracjach opartych na zabronionych w sporcie sterydach anaboliczno-androgennych. Ekstrakt Rhodiola Rosea: polifenole, w tym rozawina (najwa¼niejsza substancja czynna ró¼eca górskiego) wykazuj waciwoci antystresowe i przeciwdepresyjne, rozawina wpywa pozytywnie na misie sercowy, dziaa przeciwnowotworowo, immunostymulujco i przeciwutleniajco, odpowiada za polepszenie funkcji intelektualnych, doskonale chroni wtrob w kuracjach opartych na zabronionym w sporcie dopingu. Ekstrakt astaksantyna - to karotenoid o silnie wyra¼onych waciwociach przeciwutleniajcych nale¼cy do grupy ksantofili. Jest ona naturalnie produkowana m.in. przez algi i plankton morski, a tak¼e przez niektóre gatunki grzybów i pleni. Ma waciwoci hamowania stanów zapalnych, reguluje poziom cholesterolu, a tak¼e zwiksza wra¼liwo komórek na insulin. Dla sportowców ma ona dodatkowe zalety, gdy¼ przyspiesza redukcj tkanki tuszczowej i zwiksza wytrzymao w trakcie wysiku. Znane te¼ jest jej potwierdzone dziaanie w kierunku poprawy podnoci. Regularne spo¼ywanie 5mg astaksantyny mo¼e skutecznie poprawi nasz stan zdrowia. Astaksantyna: naturalnie produkowana m.in. przez algi i plankton morski, posiada waciwoci hamowania stanów zapalnych, reguluje poziom cholesterolu, a tak¼e zwiksza wra¼liwo komórek na insulin (mo¼na, wic poleci j diabetykom), przyspiesza redukcj tkanki tuszczowej i zwiksza wytrzymao w trakcie wysiku, potwierdzone dziaanie w kierunku poprawy podnoci, chroni przed promieniowaniem UV i poprawia wygld skóry, regularne spo¼ywanie 5mg astaksantyny mo¼e skutecznie poprawi nasz stan zdrowia. Ekstrakt z lici karczocha zwyczajnego - gównym zwizkiem odpowiedzialnym za jego dziaanie jest cynaryna, której przypisuje si przede wszystkim waciwoci hepatoprotekcyjne oraz poprawiajce dziaalno wydzielnicz wtroby. Ostatnie badania podaj, ¼e ekstrakt ten pomaga utrzyma prawidowe cinienie krwi oraz zapobiega patologicznemu zw¼eniu naczy krwiononych. Cay czas badane s równie¼ jego waciwoci w kierunku utrzymania waciwej lipidemii. Ekstrakt z pestek winogron - skadniki aktywne tego ekstraktu maja zdolno pokonywania bariery krew-mózg , skutecznie chronic cay ukad nerwowy przed uszkodzeniami. Zapobiegaj równie¼ chorobom serca poprzez wzmacnianie cian naczy krwiononych i zapobieganiu zwapnieniu ¼y. Ponadto proantocyjanidyny wykazuj silne waciwoci przeciwnowotworowe. Ekstrakt z lici karczocha zwyczajnego: dziaanie hepatoprotekcyjne i poprawiajce dziaalno wydzielnicz dziki obecnoci cynaryny, badania podaj, i¼ ekstrakt ten pomaga utrzyma prawidowe cinienie krwi oraz zapobiega patologicznemu zw¼eniu naczy krwiononych, cay czas badane s równie¼ jego waciwoci w kierunku utrzymania waciwej lipidemii. Olimp Olimp Anti-OX Power Blend to równie¼ inne, skuteczne skadniki, takie jak: Ekstrakt z lici zielonej herbaty - dziaanie antyoksydacyjne, wspomagajce odchudzanie, wzmacniajce organizm. Ekstrakt z lici zielonej herbaty: opónia proces starzenia organizmu, przeciwdziaa chorobom ukadu kr¼enia, przypiesza odchudzanie, obni¼a poziom zego cholesterolu LDL. Ekstrakt z ¼urawiny wielkoowocowej - zapobiega chorobom dróg moczowych, dziaa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie Ekstrakt z ¼urawiny wielkoowocowej: dziaa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie, wykazuje waciwoci zapobiegajce chorobom dróg moczowych. Kwas alfa-liponowy - jeden z najsilniejszych i najlepiej znanych antyoksydantów, zwiksza zapas glikogenu w wtrobie, obni¼a poziom lipidów we krwi, odpowiada z lepsz wydolno psychiczn i fizyczn, a dodatkowo dziaa przeciwmia¼d¼ycowo i przeciwcukrzycowo. Kwas Alfa-liponowy: obni¼a poziom lipidów we krwi, dziaa przeciwmia¼d¼ycowo i przeciwcukrzycowo, odpowiada za lepsz wydolno psychiczn i fizyczn, jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów, zwiksza zapas glikogenu w wtrobie. Koenzym Q10 - odpowiada za prawidowe funkcjonowanie wszystkich tkanek i narzdów, opónia procesy starzenia. Koenzym Q10: nieodzowny zwizek w produkcji energii w organizmie, wzmacnia serce i poprawia prac ukadu odpornociowego. Bioflawonoidy cytrusowe - podnosz poziom witaminy C w komórkach, zmniejszaj przenikalno i krucho naczy krwiononych. Bioflawanoidy cytrusowe: obni¼aj przenikalno i krucho naczy krwiononych, przyspieszaj rozkad tuszczu zapasowego poprzez nasilenie lipolizy i termogenezy, wykazuj tak¼e waciwoci antyalergiczne i przeciwzapalne. Kwercetyna - wykazuje wysok aktywno przeciwutleniajc, hamuje enzymy biorce udzia w powstawaniu procesów zapalnych oraz wspomaga ukad odpornociowy poprzez zwikszenie liczby mitochondriów Jeli naprawd zale¼y Ci na zdrowiu, to nie wybierzesz miernych póproduktów, tylko absolutnie kompleksowy - Olimp Anti-OX Power Blend! Kwercetyna: hamuje enzymy biorce udzia w powstawaniu procesów zapalnych - cyklooksygenaz i lipooksygenaz i mediatorów prozapalnych - leukotrieny i prostaglandyny, dziaanie przeciwalergiczne i przeciwzapalne wzmacniane dziki hamowaniu uwalniania histaminy. Ekstrakt z pestek winogron standaryzowany na zawarto proantycyjanidyn - 95%.Wykazuje silne dziaanie przeciwutleniajce, wspiera prawidowe dziaanie ukadu kr¼enia i wspiera system nerwowy. Ekstrakt z pestek winogron: skutecznie chroni cay ukad nerwowy przed uszkodzeniami, zapobiega chorobom serca poprzez wzmacnianie cian naczy krwiononych i zapobieganiu zwapnienia ¼y, wykazuje silne waciwoci przeciwnowotworowe, ANTI-OX POWER BLEND - popraw jako swojego ¼ycia! ANTI-OX power blend to pena synergia dziaania (wzajemne wzmacnianie efektu dziaania poszczególnych skadników) oparta na jednoczesnym wsparciu funkcjonowania wielu szlaków usuwania toksycznych zwizków o charakterze wolnych rodników i szkodliwych produktów przemiany materii! ANTI-OX power blend to najlepszy wybór, poniewa¼: uwzgldnia znacznie podwy¼szone zapotrzebowanie na antyoksydanty w diecie osób aktywnych fizycznie i spo¼ywajcych mao warzyw i owoców, w jego skad wchodzi a¼ 36 aktywnych skadników rolinnych o ogromnym potencjale przeciwutleniajcym, wielotorowo oddziaywujcych na liczne szlaki metaboliczne nara¼one na powstawanie wolnych rodników tlenowych, kompleksowo skadu wspiera wszystkie drogi usuwania toksyn z organizmu, zawiera standaryzowane ekstrakty rolinne, wykazuje maksymaln skuteczno przy pojedynczej dawce dziennej, jest wygodny w stosowaniu (tylko 1 kapsuka/dzie). Dawkowanie oraz sposób u¼ycia prozdrowotnego suplementu nie tylko dla sportowców Olimp Anti-OX Power Blend: Zalecana dzienna porcja: 1 kapsuka raz dziennie po posiku gównym popijajc du¼ iloci wody. Nie nale¼y przekracza zalecanej dziennej porcji do spo¼ycia w cigu dnia. Suplement diety nie mo¼e by stosowany, jako substytut zró¼nicowanej diety. Zalecany jest zrównowa¼ony sposób ¼ywienia i zdrowy tryb ¼ycia. Skad produktu Olimp Anti-OX POWER Blend: Informacja ¼ywieniowa : Jedna porcja - 1 kapsuka OXXYNEA Patented fruit-vegetable complex Opatentowana mieszanina ekstraktów warzyw i owoców: 200mg biae i czerwone winogrona, pomaracza, grejpfrut, czarna borówka, papaja, ananas, truskawka, jabko, morela, winia, czarna porzeczka, pomidor, marchew, zielona herbata, brokuy, kapusta, cebula, czosnek, oliwki, kieki pszenicy, ogórek, szparagi Grape seed extract / ekstrakt z pestek winogron (95% proantocyjanidyn) 150 mg Green tea extract / ekstrakt z lici zielonej herbaty (55% EGCG) 150 mg Bioflawonoidy cytrusowe 40% 150 mg Trans-resveratrol / ekstrakt z korzenia rdestu japoskiego, ekstrakt ze skórek winogron 100 mg Rhodiola rosea extract / ekstrakt z korzenia ró¼eca górskiego (4% rosawin) 100 mg Kwercetyna 100 mg Artichoke extract / ekstrakt z lici karczocha zwyczajnego (5% cynaryn) 50 mg Cranberry extract / ekstrakt z owoców ¼urawiny wielkoowocowej (10% PAC) 40 mg Alfa-lipoic acid / kwas alfa-liponowy 20 mg Koenzym Q10 15 mg Astaksantyna 5 mg Ekstrakt pieprzu czarnego (95% piperyny) 3 mg Likopen 1 mg Beta-karoten w tym: Witamina A 1 mg 166,7 ug (20,8%*) *RDA - Procent realizacji zalecanego dziennego spo¼ycia. Skadniki ANTI-OX POWER blend : OXXYNEA (opatentowana mieszanina ekstraktów owoców i warzyw: biaych i czerwonych winogron, pomaraczy, grejpfruta, czarnej borówki, papai, ananasa, truskawki, jabka, moreli, wisni, czarnej porzeczki, pomidora, marchwi, zielonej herbaty, broku, kapusty, cebuli, czosnku, oliwek, kieków pszenicy, ogórka, szparagów), ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera L.), ekstrakt z lisci zielonej herbaty (Camellia sinensis L.), ekstrakt z owoców pomaraczy - bioflawonoidy cytrusowe, ekstrakt z korzenia rózenca górskiego (Rhodiola rosea), kwercytyna, ekstrakt z korzenia rdestu japoskiego (trans-resweratrol, Polygonum cuspidatum), ekstrakt ze skórek winogron (trans-resweratrol, Vitis vinifera L.), ekstrakt z lisci karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus L.), astaksantyna, ekstrakt z owoców zurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon), kwas alfa-liponowy, koenzym Q10, likopen, beta-karoten; celuloza mikrokrystaliczna - substancja wypeniajca, stearynian magnezu - substancja przeciwzbrylajaca, kapsuka (¼elatyna - skadnik otoczki, barwnik: E 171) Sprawd jak niskie ceny mamy na wszystkie produkty firmy Olimp Sport Nutrition , polskiego producenta suplementów diety i od¼ywek dla kulturystów i ci¼arowców oraz wszystkich aktywnych osób. Sprawd sam jak niskie ceny panuj w sklepie z od¼ywkami w Gliwicach (Gliwice-abdy, ul. Piaskowa 3) oraz w naszym sklepie internetowym www.kulturystyka.sklep.pl, gdzie znajdziesz wszystkie potrzebne Ci produkty dla sportowców. Producent najwy¼szej jakoci preparatu zawierajcego silnie dziaajce antyutleniacze - Anti-Ox Power Blend: Olimp Labs Zobacz wszystkie suplementy diety z kategorii: najsilniejsze antyoksydanty , które nie tylko doskonale wspomagaj prawidowe funkcjonowanie caego organizmu, ale równie¼ chroni organizm przed skutkami zanieczyszcze (chemikalia, konserwanty, wyziewy przemysowe, dym tytoniowy, alkohol, smog elektromagnetyczny). Pamitaj, ¼e w sklepie internetowym www.kulturystyka.sklep.pl kupisz taniej ni¼ w tradycyjnej aptece super silne preparaty zdrowotne oraz najlepsze oryginalne od¼ywki dla sportowców i osób aktywnych
Podobne do: Witaminy i minera³y - OLIMP Anti-OX Power Blend 60 kaps. + 1x Perfect Body
Multilac Immuno 7saszetek
Cem-m æelki dla doros³ych 60sztukdata waæno¶ci 09.2013
CANDISTOP 60kapsu³ek
ACNEFLOS TEA