Pasaż - promocje
 
An Incovenient Truth[Soundtrack] An Incovenient Truth[Soundtrack]
Cena: 152,99 zł zł
Pasaż  »  Książki  »  Zdrowie, medycyna, uroda  »  Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem
Szukaj produktów
Produkty wg kategorii

Zdrowie, medycyna, uroda - Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem
Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem

Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem

Cena:
31,42 zł brutto
Kup teraz »

Opis produktu: Zdrowie, medycyna, uroda - Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem
Problematyka zarządzania w służbie zdrowia jest stale aktualnym tematem naszej gorącej, narodowej i społecznej dyskusji. Ciągle słyszy się krytykę zarówno całej służby zdrowia, jak i wielu jednostek świadczących usługi medyczne. Podjęcie badań nad zarządzaniem szpitalami i publikacja ich wyników są więc bardzo przydatne i pomocne. Dobre zarządzanie to nadzieja na dobre leczenie. Warto przeczytać rzetelny raport z tych badań.Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki, Uniwersytet JagiellońskiZespół autorski przygotował, przeprowadził i opracował obszerny projekt badawczy poświęcony zapotrzebowaniu na wiedzę menedżerską wśród personelu medycznego. Przygotowana publikacja zawiera znaczną część ustaleń wynikających z tych badań, dodajmy badań aktualnych, bo z ubiegłego roku. Równocześnie badawczy charakter tego przedsięwzięcia wpłynął na sposób opracowania tekstu. Ma on w dużej mierze cechy empirycznego zestawienia wyników. Może to być bardzo pomocne dla osób zainteresowanych, bo pozwala na uzyskanie konkretnych informacji o postawach personelu medycznego wobec tematyki zarządzania szpitalami.Z recenzji wydawniczej dra hab. Wojciecha MaliszewskiegoTa publikacja jest adresowana do wszystkich osób, które obecnie uczestniczą w procesach zarządzania szpitalami bądź mają takie zamiary. Tych pracowników szpitali, którzy nie pełnią funkcji zarządczych, również warto zachęcić do lektury tej monografi i ? przybliża ona bowiem całokształt postaw wobec zarządzania szpitalami wśród pracowników medycznych. Aby szpitale dobrze wykonywały swą główną funkcję leczniczą, muszą być dobrze zarządzane. Książka będzie pomocna w szkoleniach personelu medycznego, kształceniu studentów medycyny i pielęgniarstwa, a także przydatna dla wszystkich osób, które zajmują się zarządzaniem w służbie zdrowia. Warto sprawdzić, jak to wygląda w rzeczywistości. W imieniu autorów zapraszam do lektury!Prof. dr hab. Jan Stępniewski,Uniwersytet Paryż XIII i Zespół do Badań nad Zarządzaniem Szpitalami ?Avicenna?w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego
Podobne do: Zdrowie, medycyna, uroda - Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem
Zestaw prezentowy W wannie i poza nią
Dbaj o kręgosłup
Systemy zdrowotne Zarys problematyki
sep Chemia nowoczesnych kosmetyków

Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://127.0.0.1:11211?persistent=1&weight=1&timeout=1&retry_interval=15) in Unknown on line 0