Pasaż - promocje
 
Pasaż  »  Książki  »  Prawo, akty prawne  »  Prokuratorski nadzór ogólny w Polsce w latach 1950-1967
Szukaj produktów
Produkty wg kategorii

Prawo, akty prawne - Prokuratorski nadzór ogólny w Polsce w latach 1950-1967
Prokuratorski nadzór ogólny w Polsce w latach 1950-1967

Prokuratorski nadzór ogólny w Polsce w latach 1950-1967

Cena:
24,30 zł brutto
Kup teraz »

Opis produktu: Prawo, akty prawne - Prokuratorski nadzór ogólny w Polsce w latach 1950-1967
Przedmiotem niniejszej pracy jest prokuratorski nadzór ogólny w Polsce w latach 1950-1967. Celem rozprawy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o faktyczne znaczenie nadzoru ogólnego prokuratuty powszechnej w systemie instytucji służących kontroli przestrzegania prawa w Polsce Ludowej. Poczynione ustalenia prowadzą do wniosku, iż wbrew oficjalnie lansowanym w Polsce Ludowej poglądom prokuratorski nadzór ogólny nie zastępował sądownictwa administracyjnego. Założeniem leżącym u podstaw działalności sądownictwa administarcyjnego jest bowiem ochrona praw i interesów jednostek. Natomiast nadzór ogólny służył przede wszystkim ochronie interesu państwowego poprzez wspieranie realizacji polityki społeczno-gospodarczej władzy. W okresie stalinowskim wyrażało się to w sprawowaniu przez prokuraturę kontroli wykonania szczegółowych dyrektyw organów centralnych wydawanych w związku z planem 6-letnim, jak też stosującego przymus państwowych wobec obywateli niewykonujących obowiązków na rzecz państwa. Po przełomie 1956 roku nadzór ogólny miał przyczynić się do skrupulatnego uwzględnienia w działalności terenowego aparatu administarcji aktualnych założeń polityki kierownictwa partyjnego i państwowego. Natomiast zagadnieniem o znaczeniu drugoplanowym w praktycznej realizacji tego nadzoru była ochrona praw obywateli
Podobne do: Prawo, akty prawne - Prokuratorski nadzór ogólny w Polsce w latach 1950-1967
Norms and the Law
Centres de mise a mort allemands en Pologne Niemieckie miejsca zagłady w Polsce wersja francuska
Ocena projektów europejskich 2007-2013 - Tadeusz Grzeszczyk
Integracja europejska