Pasaż - promocje
 
Wzmacniacz NAD C315BEE Wzmacniacz NAD C315BEE
Cena: 1.550,00 zł zł
Pasaż  »  Motoryzacja  »  Samochodowy sprzęt Audio/Video  »  Samochodowe odtwarzacze multimedialne  »  System AV ALPINE IVA-D511R
Szukaj produktów
Produkty wg kategorii

Samochodowe odtwarzacze multimedialne - System AV ALPINE IVA-D511R
System AV ALPINE IVA-D511R

System AV ALPINE IVA-D511R

Cena:
3.699,00 zł brutto
Kup teraz »

Opis produktu: Samochodowe odtwarzacze multimedialne - System AV ALPINE IVA-D511R
Du?y ekran dotykowy z wyra?n? grafik? u?atwia szybkie wyszukiwaniemuzyki z iPod i innych ?róde?. Wyszukiwanie szybkie (Quick Search) iWyszukiwanie alfabetyczne (Alphabet Search) pozwalaj? na dotarcie doposzukiwanego utworu w kilka sekund. I oczywi?cie jak zawsze wproduktach Alpine - s?uchacz otrzymuje najwy?sz? z mo?liwych jako??d?wi?ku. U?ycie funkcji Cyfrowej Korekcji Czasu (Digital TimeCorrection) dla kompensacji zmiennych odleg?o?ci g?o?ników gwarantuje,?e sygna? we wszystkich kana?ach jest zsynchronizowany i dociera dos?uchacza w tym samym czasie. Mo?na równie? korygowa? d?wi?k za pomoc?7-pasmowego korektora graficznego, 5-pasmowego korektora parametrycznegoi filtra górnoprzepustowego. Stacja multimedialna IVA-D511R na pewnostanie si? centrum rozrywki we wn?trzu Twojego samochodu.Funkcje TunerPami?? stacji radiowych: 6 dla ka?dego pasma; FM-1, FM-2, FM-3, MW iLW Pami??: Pami?? automatyczna Tryb wyszukiwania: Lokalny/Wybór DX RDSFunkcje RDS: TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXT Bluetooth?Dostosowany do Parrot Bluetooth Pod??czenia: Wymagane Alpine KCE-400BTlub KCE-250BT.Funkcje mog? zale?e? od modelu telefonu, jak i dostawcy us?ugtelekomunikacyjnych. Tryb g?o?nomówi?cy: Rozmowa w trybie g?o?nomówi?cym Ksi??ka telefoniczna: Transfer ksi??ki telefonicznej Streaming muzyki: Odtwarzanie streamingowe muzyki (przy u?yciu z KCE-400BT) Sterowanie strumieniow? transmisj? danych muzyki: Odtwarzanie mediówstrumieniowych (przy u?yciu z KCE-400BT) Sterowanie z kierownicy: Rozpocz?cie i zako?czenie po??czenia(Niezb?dny adapter) Pod??czenie dla iPod?Przygotowany do iPod? Wspó?pracuje z iPhone Typ po??czenia: Pod??czenie USB Pod??czenia: Adapter iPod z Video (wymaga KCU-451iV) Tryb M.I.X. (Odtwarzanie w kolejno?ci losowej): Utwór, Album, Wszystko Sterowanie odtwarzaniem: Przegl?danie listy odtwarzania w gór?/w dó?,Artysta, Gatunek, Kompozytor, Fragment Odtwarzanie Video Dost?pne mo?liwo?ci wyboru: Lista odtwarzania, Artysta, Album, Utwór,Podcast, Gatunek, Kompozytor, Audiobook Wyszukiwanie procentowe Funkcja przeskoku alfabetycznego Wy?wietlanie informacji: Album, Utwór (tytu?, album) Odtwarzacz p?ytTyp p?yty: Odtwarzacz CD / DVD Typ odtwarzanej p?yty: Typ CD/CD-R/CD-RW/DVD-R/-RW/VR Skompresowane odtwarzanie media: Odtwarzanie MP3/AAC/WMA/DivX Burr-Brown DAC Wyciszenie przy braku danych Digital Servo Czujnik muzyczny Skanowanie/Powtarzanie Sterowanie odtwarzaniem: Odtwarzanie/Pauza/Do przodu/Do ty?u Tryb M.I.X.: Jeden (Folder)/Wszystkie (Odtwarzanie losowe)/Odtwarzanielosowe (jedynie CD) Pod??czenie urz?dze? USBPod??czenia USB: Do??czony kabel USB Odtwarzanie plików MP3/AAC/WMA Banki: Maks. 20 banków (20,000 utworów) Zgodny z MTP: Wyszukiwanie muzyki: Album, Artysta, Utwór, Listaodtwarzania, Gatunek, Kompozytor, Folder, Plik i Pomijanie alfabetyczne Dostrajanie d?wi?kuRegulacja poziomu subwoofera Regulacja filtra górnoprzepustowego (Przód/Ty?) Dostosowany do MultEQ (niezb?dny PXA-H100) Funkcja MediaXpander (1, 2, 3, OFF ) Regulacja korekcji czasu 5-pasmowy graficzny lub 7-pasmowy parametryczny korektor Sterowanie zmieniark? CD/DVDM.I.X.: Jedna/Wszystkie (Odtwarzanie w kolejno?ci losowej) Sterowanie zmieniark?: Sterowanie ró?nymi zmieniarkami zuwzgl?dnieniem zmieniarki MP3 CHA-S634 (z KCA-410C) Informacje do??czone do muzyki: CD: Wy?wietlanie z przewijaniemtekstu, MP3: Wy?wietlanie informacji tekstowych (ID3 Tag) Sterowanie odtwarzaniem: Odtwarzanie/Pauza/Do przodu/Do ty?u Odtwarzanie wielokrotne: Utwór/P?yta OGÓLNEMoc wyj?ciowa: 4 x 50W 7? ekran dotykowy WVGA Pod?wietlanie przycisków: Dualne pod?wietlenie (IVA-D512R:Zielony/Pomara?czowy, IVA-D511RB: Niebieski/Czerwony) 3 wyj?cia Pre oraz 1 wyj?cie AV (2V) 1 wej?cie AV Dostosowany do sterowania z kierownicy (Wymaga adaptera) P?ytka DIN Trim: Zdejmowany panel przedni: Przystosowany do zdalnego sterowania (Jedynie sterowanie audio) Pod??czenie Navi RGB KAMERA: Wej?cie kamery wstecznej OFF / DIRECT / RCA Visual EQ: OFF(FLAT)/Night M./Soft/Sharp/Contrast/P-1/P-2 PARAMETRY Maksymalna znamionowa moc wyj?ciowaMaksymalna moc wyj?ciowa: 4 x 50 W Tuner FMZakres dostrajania: 87.5-108.0 MHz Czu?o?? u?ytkowa mono: 8.1 dBf (0.7?V/75ohms) 50dB czu?o?? wyciszania: 12 dBf (1.1?V/75 ?) Selektywno?? kana?ów alternatywnych: 80.0 dB Wspó?czynnik sygna?/szum (S/N): 65.0 dB Separacja stereo: 35.0 dB Wspó?czynnik przechwytu: 2.0 dB Tuner MWZakres dostrajania: 531 ? 1,602 kHz Czu?o?? u?ytkowa (Standard IEC): 25.1/28.0 (?V/dB) Pod??czenie dla USBWymagania USB: 1.1/2.0 Maks. pobór mocy: 500 mA Klasa USB : Urz?dzenie masowego magazynowania System plików: FAT 12/16/32 Dekodowanie MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 Dekodowanie WMA: Windows Media? Audio Dekodowanie AAC: Format ACC-LC, plik ''/m4a?? Liczba kana?ów: 2 kana?y (Stereo) Pasmo przenoszenia: 5-20 k ?1 dB (Pasmo przenoszenia mo?e zmienia? si?zale?nie od oprogramowania enkodera / stopnia kompresji) Ca?kowite zniekszta?cenia harmoniczne: 0.008% (przy 1 kHz) Dynamika: 95 dB (przy 1 kHz) Stosunek sygna?/szum: 105 dB Separacja kana?ów: 85 dB (przy 1 kHz) Odtwarzacz p?ytPasmo przenoszenia: 5-20 k ?1 dB Separacja kana?ów (1kHz): 85dB Dynamika (1kHz): 95 dB Ca?kowite zniekszta?cenia harmoniczne (THD): 0.008% (przy 1 kHz) Ko?ysanie i dr?enie d?wi?ku ( %WRMS): B.M.L. Sygna?/Szum w sygnale audio (S/N): 105 dB System sygna?u: NTSC / PAL Rozdzielczo?? pozioma: 500 linii lub wy?sza Poziom wyj?ciowy video: 1Vp-p (75 ohms) Sygna?/Szum (S/N) w sygnale video: DVD: 60 dB Dostrajanie d?wi?kuRegulacja poziomu subwoofera: 0 do 15 Filtr górnoprzepustowy: OFF/60/80/100Hz, -12dB/okt (Wybieralne)Indywidualne ustawienia dost?pne s? dla kana?ów Przód / Ty? Tryby MediaXpander: CD, MP3, (Level 1, 2, 3, Off), DVD Video (Level 1,2, Off), DVD Music (Level 1, Off) Korekcja czasu: Regulowana korekcja czasu dla kana?u(L-F/R-F/L-R/R-R/L-SW/R-SW), krok 0.1 ms Korektor: 5-pasmowy, parametryczny (63Hz - 17.5KHz, kroki 1/3 okt.)Zakres ustawie? poziomu: -6 do +6 dB Zakres ustawie? pasma: 1/2/3/4, lub7 Regulacja poziomu wyj?ciowego pasma korektora graficznego: -6 do 6dB Pilot zdalnego sterowaniaWyposa?ony/Gotowy: Gotowy (jedynie sterowanie funkcjami audio) Numer modelu: RUE-4202 WymiaryRozmiar DIN: 1DIN Rozmiar obudowy (szer. x wys. x g?.) mm : 178 mm x 50 mm x 165 mm Rozmiar elementu czo?owego (Szer. x Wys. x G?.) mm : 170 mm x 34.83 mmx 25 mm OGÓLNEWymagane zasilanie: 14.4 (11-16) V.DC Pobór mocy: 2 A Temperatura pracy (°C): 0°C do +45°C Maksymalny k?t monta?u: 30° od poziomu Waga: 2.7 kg Zalecane akcesoriaModu? nawigacyjny NVE-M300P Zaawansowany interfejs multimedialny USB KCE-635UB Interfejs Bluetooth KCE-400BT Procesor Audio IMPRINT PXA-H100 Kabel iPod (uwzgl?dniaj?c sygna? video) KCU-451iV Interfejs Bluetooth KCE-250BT Kamera wsteczna HCE-C117D DVB-T tuner TUE-T150DV DVB-T tuner TUE-T200DVB Zdalne sterowanie RUE-4191GWARANCJA 24 miesi?ce
Podobne do: Samochodowe odtwarzacze multimedialne - System AV ALPINE IVA-D511R
Stacja multimedialno-nawigacyjna 2-DIN Zenec ZE-NC524
Stacja multimedialna Zenec ZE-MC294 2-DIN z Bluetooth
Stacja multimedialno-nawigacyjna Zenec ZE-NC5010 - OPEL
Stacja multimedialno-nawigacyjna Zenec ZE-NC4110 HYUNDAI