Pasaż - promocje
 
Przedłużacz USB 2.0, 5,0 m Przedłużacz USB 2.0, 5,0 m
Cena: 16,00 zł zł
Pasaż  »  Książki  »  Prawo, akty prawne  »  Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku
Szukaj produktów
Produkty wg kategorii

Prawo, akty prawne - Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku
Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku

Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku

Cena:
32,25 zł brutto
Kup teraz »

Opis produktu: Prawo, akty prawne - Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku
Z recenzji prof. dr hab. Bogdana Nogalskiego: (...) Autor, profesor Franciszek Krawiec, w swojej książce stara się ? na podstawie znakomitego połączenia znajomości teorii i doświadczenia akademickiego z wieloletnią praktyką gospodarczą na rynku amerykańskim - spojrzeć w nowoczesny, strategiczny sposób na proces zmian w przedsiębiorstwie. (...) W spojrzeniu tym mocno podkreśla fakt, że w procesie globalizującego się świata o pomyślności gospodarki, a zwłaszcza przedsiębiorstw, decyduje ich zdolność do zdobywania przewag konkurencyjnych, poprzez skutecznie, kompleksowe zarządzanie zmianą. Książka (...) uświadamia źródła sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa głównie w procesie efektywnie przeprowadzonej zasadniczej zmiany. Podkreśla, w jakich elementach tego procesu tkwi jej siła, a gdzie występują ograniczenia, a także z czego one wynikają. Pokazuje, jak bogate jest spektrum problemów i zagadnień oraz ich współzależności (...) . (...) jest kompleksowym i rzetelnym studium tego obszaru (...). (...) Książka posiada z jednej strony charakter monogra? i naukowej, z drugiej zaś w wielu fragmentach przekształca się w podręcznik, a może nawet w poradnik dla menedżerów. (...) powinna w szczególności zainteresować przedstawicieli środowiska naukowego zajmującego się zarządzaniem zwłaszcza tych, którzy mogą w tym obszarze znajdować inspirację do własnych poszukiwań badawczych. (...)
Podobne do: Prawo, akty prawne - Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku
Norms and the Law
Centres de mise a mort allemands en Pologne Niemieckie miejsca zagłady w Polsce wersja francuska
Ocena projektów europejskich 2007-2013 - Tadeusz Grzeszczyk
Integracja europejska