Pasaż - promocje
 
Zamek Zamek
Cena: 10,50 zł zł
Pasaż  »  Książki  »  Podręczniki, edukacja  »  Podręczniki  »  Zasady rachunkowości
Szukaj produktów
Produkty wg kategorii

Podręczniki - Zasady rachunkowości
Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości

Cena:
11,44 zł brutto
Kup teraz »

Opis produktu: Podręczniki - Zasady rachunkowości
Podręcznik "Zasady rachunkowości" omawia istotę i podstawowe funkcje rachunkowości. Przedstawiono w nim klasyfikację zasobów majątkowych oraz źródeł ich pochodzenia. Omówiono w nim bilans jednostki gospodarczej, podział i funkcjonowanie kont bilansowych wraz ze sposobem poprawy błędów księgowych oraz zasady łączenia i dzielenia kont. Podane zostały zasady funkcjonowania kont niebilansowych, omówiono pojęcie wyniku finansowego i metody jego ustalania oraz ewidencji na kontach ksiąg pomocniczych. Ponadto ujęto w podręczniku charakterystykę i klasyfikację dokumentów księgowych oraz wykaz kont księgi głównej utworzony na potrzeby szkolne. Znajdują się w nim przykłady rozwiązania zadań z wypełnionymi dokumentami księgowymi oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Pozwalają one w czasie realizacji tematu na utrwalenie praktycznych umiejętności. Kolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje materiał do nauczania w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec i technik administracji. Podręcznik w wersji dla ucznia dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach technik administracji, technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości na poziomie technikum i szkoły policealnej
Podobne do: Podręczniki - Zasady rachunkowości
Superpomoc Do Matematyki 2
Macmillan English 2 Podręcznik
Head First. Fizyka. Edycja polska
Macmillan English 2 Zeszyt Ćwiczeń