Pasaż - promocje
 
Przedłużacz USB 2.0, 5,0 m Przedłużacz USB 2.0, 5,0 m
Cena: 16,00 zł zł
Pasaż  »  Książki  »  Prawo, akty prawne  »  Komentarz do ustawy o rachunkowości
Szukaj produktów
Produkty wg kategorii

Prawo, akty prawne - Komentarz do ustawy o rachunkowości
Komentarz do ustawy o rachunkowości

Komentarz do ustawy o rachunkowości

Cena:
98,42 zł brutto
Kup teraz »

Opis produktu: Prawo, akty prawne - Komentarz do ustawy o rachunkowości
Dogłębny komentarz do ustawy o rachunkowości ? kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez praktyków ? biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Komentarz jest wynikiem ich doświadczeń nabytych przy realizacji wielu projektów z zakresu rachunkowościKażdy artykuł ustawy jest komentowany z uwzględnieniem przepisów: odpowiednich rozporządzeń wykonawczych wydanych do ustawy o rachunkowości KSR oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i związanych z nimi interpretacji prawa podatkowego, kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych. Zawarcie w komentarzu zagadnień z różnych punktów widzenia adekwatnych przepisów ułatwi zadanie właściwego stosowania rachunkowości praktykom. Oprócz komentarza do poszczególnych artykułów ustawy o rachunkowości w publikacji zostały też zawarte liczne tabele i schematy oraz przede wszystkim przykłady pomagające zrozumieć dane zagadnienie, a także ułatwiające zastosowanie przepisu w praktyce. Zmiany wprowadzone do II-go wydania Komentarza do Ustawy o rachunkowości uwzględnienie w komentarzu postanowień nowego KSR 7 ?Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja? doprecyzowanie, uzupełnienie zagadnień związanych z leasingiem (z uwzględnieniem m.in. zmian w KSR 5 oraz ustawach o podatkach dochodowych) zmiany w ustawie o rachunkowości związane z: a) składaniem do właściwego rejestru sądowego, udostępnianiem i ogłaszaniem sprawozdań finansowych b) działalnością spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych c) działalnością oddziału mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub instytucji finansowej
Podobne do: Prawo, akty prawne - Komentarz do ustawy o rachunkowości
Norms and the Law
Centres de mise a mort allemands en Pologne Niemieckie miejsca zagłady w Polsce wersja francuska
Ocena projektów europejskich 2007-2013 - Tadeusz Grzeszczyk
Integracja europejska