Pasaż - promocje
 
Pasaż  »  Książki  »  Prawo, akty prawne  »  Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych
Szukaj produktów
Produkty wg kategorii

Prawo, akty prawne - Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych
Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych

Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych

Cena:
44,10 zł brutto
Kup teraz »

Opis produktu: Prawo, akty prawne - Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych
Zjawiska zachodzące we współczesnym demokratycznym społeczeństwie powodują, że mimo postępującej globalizacji gospodarki wzmaga się identyfikacja społeczeństw w wymiarze lokalnym. Głównym celem niniejszej książki jest wskazanie podstawowych problemów i instrumentów zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych. Na podstawie analizy aktualnie przyjętych strategii rozwoju lokalnego w samorządach województwa warmińsko-mazurskiego opracowano diagnozę i prognozę strategiczną tych samorządów pod względem poszukiwania modelowych rozwiązań w zakresie określenia strategicznej wizji samorządów lokalnych, zasad budowy ich strategii rozwoju oraz procesu lokalnego zarządzania strategicznego. W wyniku tej analizy zaprezentowano koncepcję lokalnego zarządzania strategicznego obejmującego proces diagnozy i prognozy strategicznej, sformułowanie strategii, jej wdrożenie i ewaluację. W kolejnych rodziałach ksiażki przedstawiono: problemy zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych instrumenty zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych analizę procesu lokalnego zarządzania strategicznego i jego zasobowych podstaw z zastosowaniem analizy strategii rozwoju samorządów lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego koncepcję lokalnego zarządzania strategicznego. Podstawę publikacji stanowią rzetelne studia literaturowe i analiza źródeł prawa, wsparte analizą strategii rozwoju lokalnego w badanych gminach i powiatach, badaniami ankietowymi oraz obserwacjami własnymi autora i rozmowami sondażowymi z przedstawicielami władz lokalnych. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla pracowników samorządowych i radnych, pracowników sektora publicznego, menedżerów, pracowników naukowych i studentów interesujących się ta problematyką
Podobne do: Prawo, akty prawne - Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych
Norms and the Law
Centres de mise a mort allemands en Pologne Niemieckie miejsca zagłady w Polsce wersja francuska
Ocena projektów europejskich 2007-2013 - Tadeusz Grzeszczyk
Integracja europejska